Opret profil Login
Ansvarlig for halbooking og aflysninger

Du og en anden frivillig skal sørge for at haller og lokaler bookes til træning og diverse aktiviteter såsom sociale arrangementer, turneringer, samlinger, forældremøder etc.

Halbooking kører via Københavns Kommunes foreningsportal. Nogen gange vil du uden om foreningsportalen skulle kontakte et anlæg/hal for at booke. Dette er fx tilfældet i ny og næ med Hafnia-hallen..

Du kan, hvis du vil, få en særskilt mail til denne frivillige post som ansvarlig for halbooking. 

Vi har vores daglige gang i Valbyhallen, på Sankt Annæ Gym., DGI-byen, Hafnia-hallen m.fl.

Du skal naturligvis primært koordinere med de afdelingsansvarlige i SAIF. 

Du kan altid kontakte ledelsen, hvis du ønsker hjælp.

Tidsrammen er ca. 20 timer pr. sæson. 

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse

Dit valg Antal Opgave
0/2 Ansvarlig for halbooking og aflysninger
Børneattester

Du skal sørge for at der indhentes børneattester på de personer, der er fast er tilknyttet ungdomstræning i SAIF - det være sig svømning eller badminton.

Man indhenter børneattester elektronisk ved hjælp af navn og CPR-numre på politi.dk.

Børneattester hentes typisk i begyndelsen af sæsonen, men det kan hænde, at der kommer nye trænere til igennem sæsonen, og så skal der selvfølgelig også indhentes børneattester på nytilkommende. 

Tidsrammen er ca. 10 timer pr. sæson. 

Det er de pågældende afdelinger, der er ansvarlige for, at du får besked om, hvem der skal indhetes børneattester på.

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse

 

 

Dit valg Antal Opgave
1/1 Børneattester
Ansvarlig for ansøgning af puljer og fonde

Du og en anden frivllig skal lave ansøgninger og hente økonomiske midler til det ene og det andet. 

Følgende kan være områder, du skal hjælpe med at søge midler til:

Midler til økonomisk svært stillede familier.
Midler til aktiviteter
Midler til udstyr (nye net, boldkanon, sjippetorve m.m.)

Du kan, hvis du vil, få en særskilt mail til denne frivillige post som ansvarlig for halbooking. 

Tidsrammen er ca. 20 timer pr. sæson.

Du vil blive kontaktet af SAIF ledelse med diverse puljeansøgninger, men også af afdelingerne.

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse
 

    

Dit valg Antal Opgave
1/2 Pulje og fonde
Hjælper til arrangementer

Du melder dig som hjælper til et arrangement i SAIF, hvor vi behøver frivillig hjælp. Det kan være inden for fx svømning, men det kan også være i forbindelse med en turnering inden for badminton eller måske til vores bankospil.

Som frivillig hjælper til et arrangement, binder du dig til to x fire timer pr. sæson. 

Tidsrammen er ca. 2 x 4 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse

Dit valg Antal Opgave
27/100 Frivillig hjælper
Sponsorudvalg

Sammen med to andre skal du være med til at skaffe sponsorer til SAIF. I skal sikre, at vi får lagt en sponsorstrategi i samspil med SAIF ledelse, og så skal den udføres.

Det kan være til udstyr, tøj, klubarrangementer, deltagelse i turneringer og meget mere, der skal skaffes penge til. 

Tidsrammen er ca. 40 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse

Dit valg Antal Opgave
0/2 Sponsoransvarlig
Børnehjælpsdagen

Det er vigtigt for SAIF, at vores børne- og ungdomsmedlemmer også hjælper andre børn og unge. Derfor vil gerne sikre, at der hvert forår bliver solgt Lillerbrorlodder gennem Børnehjælpsdagen. 

Du står for at få også tilmeldt, få delt lodder ud til medlemmerne, som de kan sælge samt at sikre regnskabet kommer i hus.

Ca. 20 timer hvert forår.

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse

Dit valg Antal Opgave
0/1 Ansvarlig for lillebrorlodder
Ansvarlig for vores hjemmeside

Du får ansvaret for vores hjemmeside, der skal holdes opdateret og tilrettes i ny og næ, særligt i sæsonstarten. Der skal også tilføjes nyheder, når de er relevante for foreningen eller særskilte afdelinger.

Tidsrammen er ca. 10 timer pr. sæson. 

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse

Dit valg Antal Opgave
1/1 Hjemmesideansvarlig
Frivilligansvarlig

Det er dit ansvar, at sikre at de frivillige opgaver, som klubben har bliver taget og udført. Det vil sige, du skal holde hånd i hanke opgaverne, hvem der har dem og sikre at de bliver overtaget, hvis nogen forlader klubben.

Det vil også kræve, at du indimellem opdaterer opgaver med tidsrammer og indhold.

Du skal også være med til kåre både frivillige og medlemmer, som gør særlige indsatser for klubben. 

Tidsrammen er ca. 20 timer pr. sæson. 

Med venlig hilsen
SAIF Ledelse

Dit valg Antal Opgave
0/3 Frivilligansvarlig
Holdleder badminton ungdom

Som holdleder er du ansvarlig for et særskilt hold i SAIF Badminton ungdom. For det pågældende hold, som du er ansvarlig for, skal du sikre, at alt omkring holdet fungerer. Dertil er følgende underopgaver som holdleder:

 • Du skal sikre, at der er styr på tilmeldinger og venteliste.
 • Du skal være med til at koordinere holdturneringsdeltagelse.
 • Du hjælper og understøtter aktiviteter, som det pågældende hold, er og kan blive en del af.
 • Du hjælper med problemstillinger, hvis de opstår på holdet.

Du vil skulle koordinere med trænere, ungdomsudvalget og SAIF Ledelse. 

Tidsrammen er ca. 30 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen
SAIF Badminton

Dit valg Antal Opgave
0/1 Holdleder U09-U13 SAG
0/1 Holdleder U15-U19 SAG
0/1 Holdleder U11-U15 DGI-byen
0/1 Holdleder Miniton 1 og 2 SAG
0/1 Holdleder for begge hold Kirsebærhavens Skole
0/1 Holdleder Valbyhallen (engelsktalende hold)
Badminton ungdomsudvalg

Du skal være med til at tegne de overordnede retninger for SAIF Badminton ungdom og sikre kontinuerlig dvikling af spillere og trænere. 

 • Overordnet strategi for ungdomsafdelingen samt udarbejdelse af budget
 • Planlægning af de overordnede rammer for en given sæson
 • Ansvar for uddelegere opgaver
 • Sikre rekruttering, fastholdese og uddannelse af trænere
 • Sikre at vi sender et godt signal til lokalområdet samt at kommunikationen fungerer
 • Sikre at vi har spillere, der spiller både turneringer, holdturnering og deltager på badmintonskoler, klubture og andre arrangementer.  
 • Sikre afvikling af forældremøder
 • Sikre, at ungdomsmailen er opdateret og bliver besvaret

Tidsrammen afhænger af antallet af personer i udvalget, men et godt bud er 30-40 timer pr. sæson. 

Med venlig hilsen
SAIF Badminton

Dit valg Antal Opgave
0/5 Ungdomsudvalg
Holdturneringsudvalg

Som holdturneringsansvarlig er du sammen med en anden frivillig ansvarlig for vores holdturnering. Du skal sikre dig i samspil med vores trænere, at der er styr på:

 • Spillere til de pågældende hold samt at de oprettet på badmintonplayer.dk
 • At spillerne og forældre får besked om spilletid og sted
 • At der bliver indberettet resultater på badmintonplayer.dk
 • Er der ansvarlige trænere/forældre eller andre, som kan understøtte vores spillere gennem holdturneringskampene. 

Tidsrammen er ca. 30 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen
SAIF Badminton

Dit valg Antal Opgave
0/3 Holdturneringsansvarlig
Aktivitetsudvalg

Du og to andre frivillige skal være med til at skabe aktivitet for SAIF badminton ungdom på tværs af vores fire spillesteder.

Der er sådan set frit slag på alle hylder, men det ville være suverænt, hvis der bliver skabt ca. fire aktiviteter gennem sæsonen. Fx klubmesterskab, hyggeaften, gæstetræner eller noget helt fjerde.  

Tidsrammen afhænger af antallet af personer i udvalget, men et godt bud er 20 timer pr. sæson. 

Med venlig hilsen
SAIF Badminton

Dit valg Antal Opgave
0/3 Aktivitetsudvalg
Klubtøjansvarlig

Vi har en aftale med RSL, hvor vi kan købe klubtøj. Det er meget enkelt via deres hjemmeside. Du skal blot sikre dig, at informationen omkring klubtøj, hvornår det sælges og hvor, bliver delt med klubbens ungdomsmedlemmer. 

Tidsrammen er ca. 10 timer pr. sæson og vil primært foregå i efteråret.

Med venlig hilsen
SAIF Badminton

Dit valg Antal Opgave
1/1 Tøjansvarlig
Udstyrsansvarlig

Du har ansvaret for indkøb af det udstyr, vi benytter i henholdsvis Valbyhallen, Sankt Annæ Gym. og DGI-byen. 

Du skal altså handle udstyr til klubben, når trænerne udtrykker et behov.

Du skal sidst men ikke mindst koordinere med hallerne om opbevaring.

Tidsrammen er ca. 15 timer pr. sæson.

Mvh. 
SAIF Badminton

Dit valg Antal Opgave
1/1 Udstyrsansvarlig for badminton ungdom
Holdleder svømning ungdom

Som holdleder er du ansvarlig for et særskilt hold i SAIF Svømning ungdom. For det pågældende hold, som du er ansvarlig for, skal du sikre, at alt omkring holdet fungerer. Dertil er følgende underopgaver som holdleder:

 • Du skal sikre, at der er styr på tilmeldinger og venteliste.
 • Du hjælper og understøtter aktiviteter, som det pågældende hold, er og kan blive en del af.
 • Du hjælper med problemstillinger, hvis de opstår på holdet.

Du vil skulle koordinere med trænere, ungdomsudvalget og SAIF Ledelse. 

Tidsrammen er ca. 20 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen
SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
0/1 Holdleder for Tumlefiskene (Familiesjov og leg) 3-5 år
0/1 Holdleder for Klovnefiskene (Begynder) 5-8 år
0/1 Holdleder for Delfinerne (Let øvede) 8-11 år
0/1 Holdleder for Blæksprutterne (Begynder) 5-8 år
0/1 Holdleder for Søløverne (Begynder) 8-11 år
0/1 Holdleder søndag 9-10 (ikke planlagt aktivitet)
0/1 Holdleder søndag 10-11 (ikke planlagt aktivitet)
Ansvarlig for trænerne

Som ansvarlig for trænene skal du sammen med en anden frivillig sikre:

 • At vi har trænere og vikarer til alle hold
 • At de får kontrakt og løn
 • At trænerne kommer på uddannelse
 • At trænerne får hjælp til sæsonplaner, hvis det er krævet

Du vil skulle koordinere med trænere, svømmeudvalget, kasseren og SAIF Ledelse. 

Tidsrammen er ca. 30 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen
SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
0/2 Træneransvarlig
Svømning ungdomsudvalg

Du skal være med til at tegne de overordnede retninger for SAIF Svømning ungdom og sikre kontinuerlig udvikling af spillere og trænere. 

 • Overordnet strategi for ungdomsafdelingen samt udarbejdelse af budget
 • Planlægning af de overordnede rammer for en given sæson - dette gøres sammen med trænere og træneransvarlige
 • Ansvar for uddelegere opgaver
 • Sikre at vi sender et godt signal til lokalområdet samt at kommunikationen fungerer
 • Sikre at vores spillere får besked stævner, badmintonskoler, klubture og andre arrangementer.  
 • Sikre afvikling af forældremøder
 • Sikre, at svømmemailen er opdateret og bliver besvaret

Tidsrammen afhænger af antallet af personer i udvalget, men et godt bud er 30 timer pr. sæson. 

Fordelen ved at være med her er, at du kan være med til styre svømmehalstilbuddene hos os.

Med venlig hilsen
SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
0/3 Plads i udvalget
Aktivitetsudvalg for svømning ungdom

Du og to andre frivillige skal være med til at skabe aktivitet for svømmeafdelingen.

Der er sådan set frit slag på alle hylder, men det ville være suverænt, hvis der bliver skabt ca. fire aktiviteter gennem sæsonen. Fx klubmesterskab, hyggeaften, gæstetræner eller noget helt fjerde.  

Tidsrammen afhænger af antallet af personer i udvalget, men et godt bud er 20 timer pr. sæson. 

Med venlig hilsen
SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
0/3 Aktivitetsudvalg
Ansvarlig for haltider i svømning

Du skal sikre, at samarbejdet med skolen fungerer og søge i svømmehaller via kommunens foreningsportal.

Vi vil også gerne udvide, men det kræver ekstra svømmehalstider, og de er svære at få. Derfor er det også din opgave at forsøge at finde flere ledige svømmehalstider og koordinere med ungdomsudvalget, så de kan tage det med i planlægninen.

Du vil også skulle koordinere med de ansvarlige for halbooking i SAIF, trænere og flere til.

Tidsrammen er ca. 15 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen
SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
0/1 Ansvarlig for svømmehalstider
Den årlige svømmeskole

Vi skal afholde en svømmeskole på hjemmebane hver sæson. Det er dit ansvar sammen med et par andre at arrangere en svømmeskole i en af skolernes ferier, hvor vores egne svømmere har fortrinsret, mens vi selvfølgelig også åbner op for andre. 

Udover at arrangere svømmeskolen skal de anvarlige også deltage aktivt i svømmeskoledagene eller uddelegere arbejdet til andre frivillige hjælpere.

Der er flere organisationer, der kan hjælpe med at arrangere, mens du også skal koordinere med ungdomsudvalget, trænere, kassereren og evt. SAIF ledelse.

Tidsrammen er ca. 20 timer pr. sæson. 

Med venlig hilsen
SAIF Svømning.

Dit valg Antal Opgave
0/3 Ansvarlige for svømmeskole
Udstyrsansvarlig

Du har ansvaret for det udstyr, vi benytter.

Du skal også handle udstyr til klubben, når trænerne udtrykker et behov.

Du skal sidst men ikke mindst koordinere med skolen om opbevaring.

Tidsrammen er ca. 15 timer pr. sæson.

Mvh. 
SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
1/1 Udstyrsansvarlig
Tilkaldevagter med opsynspas

Du skal sammen med nogle andre træde til, hvis der mangler ansvarlige til hallen. 

Du vil skulle tage Københavns Kommunes opsynskursus, der afvikles over en aften, den sidste uge i enten august eller september.

Der forventes, at du min. hjælper 3 gange i løbet af sæsonen.

Tidsrammen er estimeret til ca. 10 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen

SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
2/4 Tilkaldevikar
Social medie-ansvarlig

Du skal kommunikere for SAIF Svømning på de sociale medier.

Du får også ansvaret for at samle tilladelser ind fra forældre til at bruge billeder og video til at promovere og holde forældre og andre interesserede opdaterede. 

Hvordan drøfter du med svømmeudvalget.

Tidsrammen er ca. 20 timer pr. sæson.

Med venlig hilsen

SAIF Svømning

Dit valg Antal Opgave
0/1 Ansvarlig for kommunikation
Opret profil Login